Naša spoločnosť

Spoločnosť Grand Power je dnes pri výrobe zbraní, vďaka vlastnému výrobnému závodu, na 100 % sebestačná, čo sa týka mechanického opracovania.
Firma neustále nakupuje najmodernejšie technológie a rozširuje svoje kapacity, aby pokryla nové a nové zákazky.
V súčastnosti vyrábame veľú škálu modelov pištolí – X-Calibur, K100, K100 Target, K100 X-Trim, K100 Dynamic, P1, P1 Ultra,P1 DAO, P11, P380, CP380, LP380, P40, P45, P40L, P1S, K22, K22 X-Trim, P9M, T910, T10. T12, T11, G9, K105, K102, K100 Whisper a P380 Whisper

Podniková predajňa

cms-img

Sme jedným z najväčších dodávateľov pištolí pre civilný trh. Dodávame naše výrobky do viac ako 50 krajín celého sveta.

Osvedčenia

Grand Power s.r.o. je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre stupeň dôverné, ktoré vydal Národný bezpečnostný úrad. Môžeme tak poskytovať svoje služby aj zákazníkom, ktorí vyžadujú stupeň utajenia dôverné. Grand Power s.r.o. sa tak stáva akceptovateľným dodávateľom techniky aj pre zákazníkov s vyššie uvedenými nárokmi na zaistenie utajovaných skutočností. Máme tiež kodifikáciou pridelený kód NCAGE. Tento kód je NATO je určený pre výrobcov, dodávateľov a organizácie.